Milas Halısı Yıkama ve Saçak Tamiri

Milas halısı, Muğla yöresinin adını da duyuran önemli bir mirasıdır. Milas halısı küçük bir toplum olmasını dokumasında yansıtır. Kültürünü, geleneğini, yaşam biçimlerini,gelenek ve göreneklerini halı motiflerinde yansıtmayı başarmışlardır. Bitki , hayvan motifleri, geometrik şekiller, sembolik motifler ve karışık şekiller Milas halısının dokunmasında kullanılmıştır. Halının ilmeli kısmı ortada ve bordür kısımları yanlarda işlenmiştir. Seccadelerde mihrap kısmı bulunur. Büyük halılarda ise göbek kısmı ve yanlarda dağınık göbekli motifler vardır. Bazı halılarda motifler halının her tarafına serpilmiş şekilde işlenmiştir ve belli bir düzenle de orta kısmı doldurulmuş olarak uygulanmıştır.


Milas halılarında bordür çok fazla kullanılmıştır. Milas yöresinde bordürler, su, göbek kısmı göl ve köşeler de eyme olarak söylenir. Milas halılarında kullanılan motif ve figürler: Gemi Suyu, Patlıcanlı, Cıngıllı Cafer, Ada Milas, Tabaklı Cafer, Demirciler, Ladik, Eli Koynunda gibi figürler olarak isim verilmiştir.

Ada Milası Desenli Halılar; Karya uygarlığı kraliçesi Ada'nın ismiyle anılır. Ada Milası halısında karanfil, turunçlugöl, baklaçiçeği, cıngıllı cafer ve tavuk ayağı motifleri kullanılır.

Demirciler desenli halısı; çok fazla motifin birleşmesiyle dokunan halılardır. Anahtarlı su, el turunç kullanılır; bazı yörelerde ise, tavuk ayağı motifi sık olarak işlenmiştir. Ada Milas çift bordürlü işlenir ve son olarak Demirciler deseniyle bitirilir.

Karacahisar Desenli halılar; genelde çift bordürlü aslan motifleri kullanılır. Milas halılalarında önce kaça kaç olacağı şeklinde tespitler yapılır. Kalite ve ölçü belirleme işleminden sonra desen hazırlanır. Standart çözgü ipiyle 26-40 ölçüsü uygulanır. Tüm kültür yüklü halılar yıllardan beri ezbere ve örnek alınmadan uygulanmaktadır.

Milas halılarının içerdiği ilmeler ve desenlerin kaybolmaması ve etkilenmemesi için özenle yıkanaması gereklidir. Çünkü büyük bir kültür mirası titizlik ve incelik ister.

Milas Halısı Tarihi

Türkmen boylarının Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar olan bir yaşam uzantıları; doğal hayatlarında ve kullandıkları yaygılar ile de bir hayat bulmuşlardır. Türkmen toplulukları yaşadıkları kültürün izlerini ve yaşam biçimlerini yıllarca halı ve kilim dokumalarına yansıtmışlardır. Bu dokumalar sayesinde zengin bir kültürün izlerini ve desenlerinin farklılığını tüm dünyaya duyurmuşlardır.

Anadolu'nun bir çok yerinde ikamet etmiş Yörük ve Türkmen aşiretleri geleneksel bi halı dokuması yapan yerleşkelerdir. Bunlar; Uşak, Kayseri, Kula, Hereke, Bergama, Konya, Gördes, Isparta, Kırşehir ve Sivas'dır.

Milas' da Anadolu'nun tanınmış halı dokumasıyla ün yapan bir merkezi haline gelmiştir. ''MilasHalıları'' olarak ün yapan bu halılar; kullanımıyla eskimeyen ve değeri artan halılardır. Bu sayede yurt dışında da çok fazla üne sahiptir. İç turizmin önemli yerlerinden olmanın etkisiyle de Milas halısı ünü daha çok yayılmıştır. Desen ve renk çeşitleri ve bunun yanında içerisinde çok uzun yılların kültürünü biriktirmesi ve kaltesinin yüksek olması ve bu değerini haliyle katlamıştır.

En güzel örnek olarak Milas halısının; 18.ve 19. Yüzyılda yapılmış örnekleri bugün bazı müzeler ve vakıf kurumlarında sergilenmektedir. Ve kültür mirası bu şekilde korunmaktadır.